Ända sedan vi startade vår verksamhet år 2012 har vi haft en ansvarsfull relation till miljön och samhället runt oss.
Över 90% av alla inkommande förpackningar återanvänds för utgående leveranser och allt avfall sorteras vid källan innan vi lämnar det till godkänd återvinningscentral.
Vår energiförbrukning för kontor och lager motsvarar snittet.

Den största miljöpåverkan i vår verksamhet är relaterad till transporterna.
Genom att använda transportörer såsom DHL och PostNord är vi övertygade om att transporterna genomförs korrekt och med en modern fordonsflotta.